Mei 26, 2016

Cerita dari Negeri Ginseng untuk UMN

Priskila Natalia Kumolontang (Ilmu Komunikasi, 2013) memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Silla []